Tumblelog by Soup.io
 • itter
 • bittersweetxoxo
 • realitysucks
 • malaya
 • omgi-its-annu
 • andziaa
 • exuperence
 • irmelin
 • ffelicity
 • agwer
 • rastee
 • blindedbylights
 • aleks17
 • butterfly-effect
 • impatient
 • filhelmina
 • antecedentia
 • Akwilinaa
 • nivea
 • stachowiak
 • majak
 • zapalniczka
 • amazondotnessa
 • ovvlsome
 • zbyszek-kolega-z-wojska
 • b-eat-brains
 • 9-smerfnych-mysli
 • agateniaaa
 • hatardig
 • Carrere
 • heycudzoziemko
 • mixture
 • biszkoptowyluk
 • GothLoli
 • madhatterness
 • sidestory
 • nicjuzniepowiem
 • katvont
 • endorphinel
 • leximalcerta
 • fakingkrejzi
 • queenybejli
 • happy25
 • nefretete23
 • pomimo
 • different
 • Clary
 • kaaro
 • brokenangel
 • crazymonster
 • tereseek
 • from-my-soul
 • asinworld
 • lovemyself
 • Justysiaa27
 • SheSinner
 • letsdoitnow
 • nouveau
 • revalie
 • patrycjaen
 • trustisearned
 • tengomiedo
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 16 2018

Była dziwna, szalona i wybuchowa jak nadepnięta mina. 
Reposted fromSzymonBaszak SzymonBaszak viapomruki pomruki
Czekanie to dziwny okres, powoduje ogromne i nieusuwalne zniszczenia, nawet jeżeli umie się czekać.
— Grażyna Jagielska - Miłość z kamienia. Życie z korespondentem wojennym.
Reposted fromblackismycolour blackismycolour viapomruki pomruki
Wierzę, że tak naprawdę w życiu najcięższe walki toczymy sami ze sobą. Ze swoimi słabościami, lenistwem czy brakiem odwagi.
— P.Skokowski
Reposted frompieprzycto pieprzycto viapomruki pomruki
Do Ciebie. Do Twojego łóżka. W Twoje ramiona.
— tak bardzo
Reposted fromniezwyykla niezwyykla viapomruki pomruki
6592 0be1 390
Reposted fromerial erial vialexxie lexxie
Niezwykle ważne jest, by mieć przy swoim boku kogoś kto jest w stu procentach pewny, że to właśnie na Tobie zależy mu najbardziej. Kogoś kto będzie dla Ciebie prawdziwym wsparciem i codzienną obecnością zapali w Tobie chęć by kochać, śmiać się i żyć.
— Rafał Wicijowski

July 13 2018

5759 880f 390
Reposted fromTLC2 TLC2 viaOkery Okery
#nie szukaj szczęścia w gwiazdach cudzego nieba, kiedy własne wisi Ci nad głową.
— Jacek Wejroch
Reposted fromcoconutmousse coconutmousse viaOkery Okery
7277 be38
Reposted fromenn0 enn0 viaOkery Okery
3949 530c 390
Reposted fromkaha kaha viaOkery Okery
8572 9ebb 390
peak autism
Reposted frommangoe mangoe viaOkery Okery
4641 90c3 390
Reposted fromtfu tfu viaOkery Okery
Reposted fromFlau Flau viaOkery Okery
8867 710e 390
Reposted frompunisher punisher viaOkery Okery
Reposted frommrrru mrrru viaOkery Okery
8514 21c4 390

That makes perfect sense
Reposted fromcontroversial controversial viaOkery Okery
0819 e618 390
Jeśli jakaś kobieta jest w stanie odebrać mi mojego mężczyznę to ja go nie chcę.
Reposted fromxalchemic xalchemic viaOkery Okery
2466 0486 390
Reposted fromdivi divi viaPoranny Poranny
4915 fb2c 390
Reposted fromHypothermia Hypothermia viaPoranny Poranny
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl